James Last آهنگساز آلمانیو رهبر گروه بزرگ می باشد. او در سن 12 سالگی پیانو را آموخته و در سنین جوانی آموختن double bass رو شروع می کند. او بعد از جنگ جهانی دوم مدتی رهبر گروه Last-Becker Ensemble بود...