دین - سرود «رضا،رضا» که سال های پس از انقلاب در دهه 60 توسط گروه سرود آباده اجرا شد، دل به سوی حرم امام هشتم(ع) پرواز می دهد.


http://up.downallfa.com/images/7huuyh4pmgnr2p7grze8.jpg


...