سایت تابناک به نقل ازسایت زاهدان پرس تصاویری از دو تروریست را منتشر كرد و نوشت جندالشیطان بار دیگر از نوجوانان برای این اقدام ضدانسانی سوءاستفاده كرده است. تصاویر مربوط دو عامل انفجار انتحاری –...