بنيان گذار كارخانه كونيخ زگ در آخرين مصاحبه خود اعلام كرده كه: شركتش در حال ساخت خودرويى با سرعت بالاتر از 450 كيلومتر در ساعت هست.

در سال 2002 يعنى زمانى كه حرف اول و آخر خودروهاى اسپرت را...