شرکت پرداخت الکترونیک سامان (سِپ)، ارائه کننده خدمات پرداخت الکترونیک به بانک های کشور، از متقاضیان کار در استان های مختلف دعوت به همکاری می کند.متقاضیان محترم می‎ توانند جهت مشاهده شرح کامل عناوین...