فولکس واگن برای افزایش ظرفیت ساخت ماشین های الکتریکی در چین دو میلیارد یورو (دو میلیارد و 200 میلیون دلار) سرمایه گذاری خواهد کرد.

ادامه خبر