جک استراو گفت که به دولت حسن روحانی خوشبین است و قصد دارد با هدف بهبود روابط ایران و انگلیس، به تهران سفر کند.

جک استراو، وزیر امور خارجه پیشین انگلیس در دولت تونی بلر در گفت وگویی با بخش فارسی...