فيلم بسيار زيباي گلادياتور با بازي بی نهایت زیبای راسل كرو و موسيقي بسيار بسيار زيباترش با آهنگسازي هانس زيمر آهنگساز معروف و با سابقه جهان در زمينه موسيقي متن فيلم چيز گمنام و نشناخته اي بين مردم...