کیا کوریس آماده می شود تا سال 2014 راهی بازار خودرو شود .

خودروساز کره ای در سال های آینده با ارایه خودروهای لوکس و شاخص با سایر سازندگان خودروهای لوکس به رقابت خواهد پرداخت.هیوندایی و کیا دو...