جگوار XKR-S نسخه قانونی جاده ای خودروهای GT است که در ابتدا قرار بود فقط در بازارهای آمریکای شمالی عرضه شود، اما در پی تقاضاهای قوی قرار شد 10 دستگاه از این خودرو با درایو سمت راست با قیمتی معادل...