تلفن هوشمند جدید غول ژاپنی نه تنها ضد آب است بلکه می تواند زیر آب عکسبرداری  و فیلمبرداری هم انجام  دهد ! قبل از هر چیزی شايد این سوال برای تان پیش بياید که من چه نیازی به این تلفن هوشمند دارم ؟ خب،...