به گزارش سایت هواداران محسن یگانه در گفت گویی کوتاهی که با علی ثابت داشتیم علی ثابت گفت : آلبوم حباب محسن یگانه از همه نوع سبک ها وجود دارد و فضای غمگینی توی البوم هست حتی توی یکی از شعر های شاد...