روزنامه تهران امروز: يک روز پس از تاييد و تكذيب پيغام هاي رد و بدل شده ميان ايران و آمريكا سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا در اظهاراتي مدعي شده كه توپ در زمين ايران است تا به تعهدات بين المللي خود...