فرهنگی - در تصویر زیر، هدیه تهرانی را در کنار همسرش مشاهده می کنید.


http://up.downallfa.com/images/7zoxb5amy81zv12megh.jpg