آخرین نسل از سدان خانوادگی لوکس دیفرانسیل جلوی کیا که در سال 2009 معرفی شد، اینک با فیس لیفت و بروزرسانی برای سالهای آخر عمر خود روبروست.کیا کادنزا که در کره بنام K7 شناخته می شود، به پرچمدار محصولات...