تصاویری که در ادامه مشاهده میکنید مربوط به پروژه ای فوق العاده جالب است که در آفریقای جنوبی و با حمایت دولت، ارتش و دوستداران محیط زیست این کشور، انجام شده. در این پروژه گروهی از حبوانات عظیم الجثه...