عضو هیات مدیره شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران گفت: بسیاری از موارد نصب و تعمیر تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری را بدون کمک ...

ادامه خبر