بازار معاوضه ملک با خودرو که سال های گذشته در حد رد و بدل کردن یک ویلا در شمال با یک خودروی گران قیمت در تهران، انجام می شد اخیرا وسعت پیدا کرده طوری که مالکان آپارتمان، ویلا، زمین، باغ و حتی املاک...