معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری استان کرمان از رشد ۳۲ درصدی پرونده های با موضوع چک بلامحل در ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد. محمدصادق شجاعی با اشاره به رشد ۳۲ درصدی ورودی پرونده ها با موضوع چک...