ایران جیب : در حالی که قیمت بیشتر خودروهای داخلی در حد قابل ملاحظه ای کاهش یافته است اما قیمت برخی محصولات پارس خودرو برای دومین بار در حدود یک ماهه اخیر مجددا افزایش یافت. قیمت جدید سه محصول ماکسیما...