مهندس بابک وفایی: هر چند در روزهای میانی فصل پاییز هستیم اما سرد شدن ناگهانی دمای هوا، هشداری بود برای رانندگان تا بار دیگر به سراغ خودروهایشان بروند و شاید امسال کمی زودتر از سال های پیش، خودرو ها...