در شرایطی که ماه محرم تمام شده و فردا نیز وارد اولین روز از زمستان می شویم، بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد و مشتریان میلی به خرید از خود نشان نمی دهند. فعالان بازار می گویند در حال حاضر بی...