با گذشت ۲۵ روز از مهرماه، قرار است دعوتنامه تحویل رانا طی امروز یا فردا فقط برای برخی از خریدارانی که موعد تحویل خودروی آنها مهرماه بوده است، ارسال شود.مسوول فروش یکی از نمایندگی های ایران خودرو در...