خبرگزاری مهر: با وجود مخالفت‎های اخیر در داخل کنگره و دولت، مجلس نمایندگان آمریکا دور جدیدی از تحریم‎ها را علیه جمهوری اسلامی به تصویب رساند.

پس از کشمکش‎ها بر سر زمان بندی تحریم‎های جدید که تنها...