سینما - فیلم «رسوایی» مسعود ده نمکی به همراه انیمیشن سینمایی «تهران 1500» اولین ساخته بلند بهرام عظیمی دو فیلمی هستند که در نوروز امسال به فروش میلیاردی دست یافتند.

الهام نداف: فروش فیلم های روی...