طلا که در ماه اکتبر در آستانه تجربه نخستین کاهش قیمت ماهانه خود از ماه مه(اردیبهشت) بود، با رکوردزنی صندوق های سرمایه گذاری مشترک در افزایش دارایی طلا، بار دیگر روند افزایش قیمت را در پیش گرفت. به...