درخت چوب سرخ هایپریون در پارک ملی ردوود در شمال کالیفرنیا با 115.5 متر / 379 پا ارتفاع، به تازگی بلندترین درخت جهان لقب گرفته است و نام خود را در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رسانید. آنچه رشد این درخت...