طبق اعلام رسمی خودروساز ایتالیایی ،بسیاری از طرفداران فراری باید منتظر رونمایی از جانشین بالقوه فراری انزو در ژانویه ۲۰۱۳ در دیترویت آمریکا باشند. در نمایشگاه خودرو پاریس ۲۰۱۲ خودروساز ایتالیایی به...