با حذف چند دیالوگ از نسخه نمایش خانگی فیلم "کلاه قرمزی و بچه ننه" این فیلم با حاشیه هایی رو به رو شد ولی وزارت ارشاد این تغییرات را با هدف جلوگیری از بدآموزی به بچه ها انجام داده است.فیلم سینمایی...