روز گذشته سازمان بنادر و دریانوردی با انتشار خبری تمامی اهالی صنعت خودرو را غافلگیر كرد. خبری كه حكایت از حضور بوگاتی در لیست گمرك دارد. داستان چیست؟داستان از اینجا شروع شد كه چند ماه پیش كه خبر ورود...