مجموعه مناسبتی نسیم کربلا تقديم به همه عزاداران حسينی ...

( با حضــور: حاج محمود كريمی ، حاج محمد طاهری ، سيد مجيد بنی فاطمه ، حاج مهدی سلحشور ، جواد مقدم ، حاج مهدی اكبری ، حاج حسين سيب سرخ ،...