بازار مالی - بانک مرکزی، نرخ دلار مبادله ای در اتاق ارز را برای داد و ستدهای امروز را 25276 ریال اعلام کرد که 79 ریال پایین تر از نرخ دیروز است.بدین ترتیب در فاصله دو روز اخیر قیمت مبادله ای دلار 136...