تهران بزرگ :
11-22-33-44-55-66-77-88-99-10-20-30-40-50-60-70-80-90
مناطق شمال : 11 تمامی حروف
مناطق مرکزی 22 تمامی حروف
مناطق جنوب 33 تمامی حروف
--------
شهرستان های استان تهران :
کرج :...