بازار مالی - بانک مرکزی، نرخ دلار مبادله ای در اتاق ارز را برای داد و ستدهای امروز را 25265 ریال اعلام کرد که 11 ریال پایین تر از نرخ دیروز است.بدین ترتیب در فاصله سه روز اخیر قیمت مبادله ای دلار 147...