گروه بهمن شرایط فروش اعتباری وانت کاپرا و وانت مزدا تک کابین و دوکابین را اعلام کرد. در فروش اعتباری وانت کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل 200 میلیون ریال از قیمت خودرو در ابتدا اخذ می گردد و الباقی ، زمان...