خودروی فراری برلینتا به تازگی قیمت 3.3 میلیون رینگت در کشور مالزی رونمایی شد.

فراری F12 برلینتا – جایگزین رسمی 599 GTB – به تازگی با قیمت باور نکردنی 3.3 میلیون رینگت وارد نمایندگی های فروش کشور...