شما بايد اول وارد پنجره ای که شماره می گيرين بشيدdial-up connection بعد روی دکمه peropeties کليک کنيد سپس در پنجره ی جديدی که باز می شود روی دکمه configure که در سربرگ general در بالا سمت راست وجود...