گمرک ایران در بخشنامه ای، تعرفه های جدید واردات خودروهای مختلف با حجم موتور کمتر از 1200 سی سی تا 2000 سی سی که از 6 درصد تا 31 درصد تعیین ...

ادامه خبر