گروه خودرو- برای ایرانی ها «قیمت خودرو» همواره بحثی چالش برانگیز بوده و طی دو سه سال گذشته نیز داغ تر شده است و حالا که دولت محمود احمدی نژاد به پایان رسیده و دولت جدید روی کار آمده، برای خیلی ها...