عکس مربوط میشود به رعد و برق دیشب تهران. محل عکاسی حوالی جاده مخصوص کرج هست. این پدیده برای تهران آن هم توی این فصل نادر است. این صاعقه دوقلو که در اثر باردارشدن بیش از حد ابرها حاصل میشود، در...