دبير كميسيون واگذاري و نظارت بر نمايندگي هاي فروش بليت قطار راه آهن جمهوري اسلامي ايران با اشاره به آغاز پیش فروش بلیت قطار از روز دوشنبه 21 مرداد، گفت: پیش فروش بلیت قطار حدفاصل 11 شهریور تا 10...