با موافقت دولت، نرخ هزینه های معاینه فنی خودروها و موتورسیکلت ها تعیین شد.

وزیران عضو کارگروه تعیین نرخ هزینه های معاینه فنی خودرو بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی و به...