کیا جزییات بیشتری درباره سراتو کاملا جدید که قرار است ابتدای سال 2013 وارد بازارهای جهانی شود منتشر کرده است.

نسل سوم سراتو دارای طراحی ظاهری متفاوت و ویژگی های ایرودینامیکی بهبود یافته و فاصله...