آرنولد شوارتزنگر یکی از بهترین ورزشکاران در زمینه پرورش اندام و قهرمان جهان بود. وی به واسطه اندام عضلانی اش به سینما وارد شد و به چهره ای جهانی تبدیل شد. اما از آنجایی که این ورزش مانند هنرهای رزرمی...