لکسوس LFA GTE یک خودرو فوق العاده است که شگفتی طرفداران این خودرو را بر می انگیزد.این خودرو یک مدل مسابقه است توسط بخش مسابقه تویوتا طراحی شده است .جزییات زیادی درباره این خودرو در دسترس نیست اما بنا...