خبرگزاری رسمی عراق گزارش داد: در جریان درگیری هایی که روز چهارشنبه بین تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی در بغداد رخ داد، ۱۳۳ تن زخمی شدند. از جمله این افراد ۴ افسر، ۱۱۸ نظامی عراق و ۱۱ غیرنظامی است....