رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از آغاز مزایده یک  هزار و 62 خودروی وارداتی در سامانه ستاد برای عموم مردم خبر داد.

ادامه خبر