سوزوکی گرند ویتارا به شکل به روز رسانی شده در طراحی ظاهری و داخلی و برخی تغییرات دیگر ارایه شده است . سوزوکی گرند ویتارا جدید از ابتدای سال آینده در دسترس خواهد بود .این خودروساز همچنین یک نسخه دیزلی...