تندر90 دنده اتوماتيک ايران خودرو درمرحله اخذ شماره گذاري است و طبق برنامه دراواخر آذرماه سال جاري به توليد انبوه مي رسد.

محمد رضا معتمد معاون توليد تندر 90 ايران خودرو با بيان اين مطلب گفت :...