دان آلفا > گروه خودرو : لامبورگيني با عرضه نسل جديد آونتادور در بازار تعريف جديدي از زيبايي , تحرک فوق العاده و قدرت بي رحمانه را تداعي مي کند .مهندسان ايتاليايي در اين مدل نسبت به مدل قبلي آونتادور...